Elizaveta Cherniuk 173 cm 82-58-88 shoe 38 hair blond eyes blue

News

 • Elizaveta Cherniuk for Swiss Hair International

  5 October 2017
 • Elizaveta Cherniuk for Siste's

  18 September 2017
 • Elizaveta Cherniuk for Elléments Magazine

  21 June 2017
 • Elizaveta Cherniuk for Concept Club

  31 May 2017