Kristina Perestoronina 173 cm 80-60-86 shoe 38 hair black eyes brown

News

  • Kristina Perestoronina for Ekaterina Smolina

    23 June 2017
  • Kristina Perestoronina for Vilatte

    11 April 2017
  • Kristina Perestoronina for Zarina

    1 December 2016