Dmitrii Tarasov 187 cm 96-75-94 shoe 43 hair dark blond eyes grey

News

 • Dmitrii Tarasov for 1 Wor

  17 April 2018
 • Dmitrii Tarasov for Umbro

  24 November 2017
 • Dmitrii Tarasov for Cosmopolitan China

  7 November 2017
 • Dmitrii Tarasov for Yoho Magazine

  27 October 2017
 • Dmitrii Tarasov for Chinese Elements

  24 October 2017
 • Dmitrii Tarasov for Muh

  2 November 2016
 • Dmitrii Tarasov for Olunpo

  29 September 2016
 • Dmitrii Tarasov for Dealuna

  15 September 2016
 • Dmitrii Tarasov for Size Magazine

  2 September 2016
 • Dmitrii Tarasov for Fila

  22 August 2016
2