Photographer: Yulia Plakhotnikova. 
Stylist: Arina Polshkova.
Hair: Timur Maslennikov. 
Makeup: Olga Latonina. 
Photography assistant: Demyan Nezhdanov.